+31651387741

    Project- communicatie

    Een specialiteit van Koppel-C is projectcommunicatie. Wat is het (communicatieve) probleem en hoe lossen we het op. Bij projectcommunicatie is ons uitgangspunt dat we gaan zitten op de stoel van de ontvanger. Aan welke informatie heeft de ontvanger behoefte. Omgevingsanalyses vormen daarbij een belangrijk meetpunt. Op basis hiervan wordt een concreet plan van aanpak gemaakt en vervolgens uitgevoerd. Daarbij maken wij gebruik van traditionele middelen, maar zeker ook nieuwe communicatiemethoden.
    //